Zavřít X
Rychlý přehled
Nákup podle barvy 
Black
Blue
Nákup podle sazby 
5 z 5 hvězdiček!4 z 5 hvězdiček!3 z 5 hvězdiček!2 z 5 hvězdiček!1 z 5 hvězdiček!

Platební zásady

Nákup podle ceny

Způsoby platby
Společnost Smarts Garment přijímá bankovní převody (T/T), renomované kreditní karty, PayPal, Western Union a akreditivy (L/C). U menších až středních objednávek společnost Smarts Garment doporučuje renomované kreditní karty, PayPal nebo Western Union pro rychlé zpracování platby.  Akreditiv (L/C) je dostupný jen pro velmi velké objednávky.

Zpracování objednávek
Není-li v objednávce uvedeno jinak, žádná objednávka nebude zpracována, dokud není realizována platba v souladu s podmínkami uvedenými v objednávce.  Objednávky, u nichž je platba neprovedena déle než 3 týdny, mohou být automaticky stornovány, pokud zákazník výslovně nepožádá o jejich ponechání v otevřeném stavu.

Limity transakce
Bankovní převod (T/T) nemá žádný limit. Akreditiv (L/C) má limit minimálně 100 000 amerických dolarů za transakci. U kreditních karet platí limit maximálně 30 000 amerických dolarů za transakci. PayPal má limit maximálně 10 000 amerických dolarů za transakci.Western Union má limit maximálně 5 000 amerických dolarů za transakci.

Noví zákazníci a zákazníci, kteří dosud neobjednávali od společnosti Smarts Garment a nemohou poskytnout doklad o bezdlužnosti, mohou mít nižší vstupní limit transakcí pro používání kreditních karet a dalších způsobů online plateb. 

Pro platby s pomocí kreditních karet nebo služby PayPal nelze přijmout rozdělení plateb na více kreditních karet nebo účtů Paypal k úhradě jediné objednávky.


Čas zpracování platby
Platby pomocí kreditních karet a služby Paypal jsou zpracovány během 1 pracovního dne po doručení.Bankovní převody (T/T) vyžadují 2 pracovní dny. Western Union trvá 1-2 dny. eCheck trvá 4-7 pracovních dní.  Běžný čas zpracování platby je pouze odhadovaný, může se lišit v konkrétních případech.


Fakturační adresa a dodací adresa
Společnost Smarts Garment se pokusí v maximální možné míře ochránit zájmy majitelů kreditních karet a účtů online plateb. U plateb kreditní kartou a službou PayPal dodáváme jen na potvrzené fakturační adresy. Kupující s ověřitelnou historií kreditu nebo který již odebral od společnosti Smarts Garment, může zvolit alternativní dodací adresy.  Pokud společnost Smarts Garment nemůže ověřit dodací adresu a kupující dosud neodebíral od společnosti Smarts Garment, může být objednávka automaticky stornována po několika pracovních dnech a platba bude vrácena v plné výši původní cestou.


Ověření bezdlužnosti
Zákazník platící kreditní kartou, která neuspěje v automatickém testu systému ověřování adres (AVS) nebo testu ověřování kódu karty (CCV), může poskytnout fotokopie posledních výpisů z účtu kreditní karty a průkazu totožnosti s fotografií, aby se prokázala fakturační adresa a jeho/její totožnost, než lze objednávku zpracovat. Toto ověřování se bude provádět jen jednou u každé nové kreditní karty, která neuspěje v jednom z testů.

Zákazník používající účet PayPal, který není ověřen a nemá potvrzenou dodací adresu, může být požádán o poskytnutí fotokopií posledních výpisů z účtu kreditní karty nebo bankovních výpisů a průkazu totožnosti s fotografií, aby se prokázala fakturační adresa a jeho/její totožnost. Toto ověřování se bude provádět jen jednou u každého nového účtu služby PayPal.

Pokud společnost Smarts Garment nemůže ověřit totožnost nebo dodací adresu zákazníka, objednávka se automaticky stornuje po pár pracovních dnech a platba bude plně vrácena původním způsobem. 

Zákazník požadující revolvingový úvěr u společnosti Smarts Garment, může být podroben dalšímu ověřování v podobě formy podnikání, zprávy o profilu od třetí strany (například číslo D&B DUNS), dopis o ověření bankovního účtu, daňové prohlášení, výpisy z účtů a průkazy totožnosti s fotografií majitelů společnosti.


Platnost cen
Všechny cenové nabídky v objednávce mají lhůtu platnosti. Pokud platnost není v objednávce uvedena, standardní lhůta je 1 týden. Platby provedené po lhůtě platnosti mohou projít významnou úpravou v souladu s výrobními náklady. Zákazníci by měli zaplatit urychleně po vytvoření objednávky, některé výrobky totiž podléhají častým výkyvům cen. 

Pokud mezi společností Smarts Garment a kupujícím není ujednáno jinak, společnost Smarts Garment si vyhrazuje právo měnit jakoukoli cenu kdykoli před zajištěním objednávky vstupní platbou.


Platba a zůstatek na účtu
Není-li v objednávce stanoveno jinak, výchozí platební podmínkou je úhrada plné částky předem. U větších objednávek mohou zákazníci s dobrou platební historií z předchozích obchodů u společnosti Smarts Garment zvolit nejprve složení zálohy a uhrazení zůstatku před expedicí. Zákazníci s ověřitelnými záznamy ze schválených zemích a s dlouhodobě dobrými vztahy mohou požádat o revolvingové úvěry.


Poplatky za transakce
Na většinu objednávek zadaných naším online systémem objednávek se nevztahuje žádný transakční poplatek. U bankovních převodů (T/T) v hodnotě do 500 dolarů mohou podléhat poplatku 9 dolarů. Zákazníci hradí všechny poplatky požadované jejich místními bankami nebo společností Western Union.  Větší objednávky hrazené kreditními kartami nebo jinými způsoby plateb online, mohou podléhat dalším poplatkům za transakce.


Spory o platby a započítání neuhrazených faktur
Zákazníci se zavazují kontaktovat společnost Smarts Garment v souvislosti s jakýmkoli problémem s placením, než vznesou formální žádost o započítání neuhrazených faktur nebo spor o platbu.Ve většině případů jsou problémy s objednávkami způsobeny nesprávnou komunikací a lze je snadno řešit.  Pokud zákazník vznese formální žádost o započítání neuhrazených faktur nebo spor o platbu nebo je spor rozhodnut bankou, vydavatelem kreditní karty nebo nezávislým rozhodcem ve prospěch společnosti Smarts Garment, zákazník se zavazuje uhradit veškeré poplatky související se sporem nebo započítáním neuhrazených faktur a nebude tuto transakci dále napadat.


Bezpečnost plateb online
Když vás náš registrační formulář požádá o zadání citlivých informací (například číslo kreditní karty), jsou tyto informace zašifrovány a chráněny nejlepším šifrovacím softwarem, který je v tomto průmyslovém oboru k dispozici - protokolem SSL (Secure Socket Layer). Společnost Smarts Garment používá nejpokročilejší typ softwaru SSL, který je k dispozici: Šifrování 256 bitů. Informace o SSL získáte zde: www.verisign.com.


Přístup k informacím všech našich uživatelů je omezený. Společnost Smarts Garment působí v zabezpečeném a uzamčeném areálu, kde se musejí všichni zaměstnanci registrovat a používat platné identifikační odznaky. V celé budově jsou rozmístěny bezpečnostní kamery. Přístup k informacím s možností identifikace osob mají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k provedení konkrétního úkolu. Informace o kreditní kartě zákazníka slouží jen pro zpracování objednávky. V naší databázi se ukládá jen pár posledních čísel vašeho čísla kreditní karty z důvodů ověření. Společnost Smarts Garment NESKLADUJE na žádném serveru celá čísla kreditních karet.

Všechny servery společnosti Smarts Garment včetně webových a databázových serverů jsou umístěny a provozovány ve velmi bezpečném datovém centru ve Spojených státech amerických (USA). Přístup do databáze je přísně monitorován a chráněn před nežádoucím vniknutím. Přístup k internetu je omezen a chráněn řadou kontrolních bodů, firewall a chráněných hesel. Servery, na nichž skladujeme osobně identifikovatelné informace, jsou umístěny v bezpečném prostředí. Přístup do těchto omezených prostor mají pouze pracovníci s příslušným bezpečnostním oprávněním.Zálohy na páskách nesmějí opustit areál bez předchozího svolení.

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v našich postupech zabezpečení a ochrany soukromí. Při každém přidání nových zásad jsou naši zaměstnanci informováni nebo upomenuti na důležitost, kterou klademe na ochranu soukromí a dále o tom, co mohou učinit k zajištění ochrany informací o zákaznících.

Co je nového? další
Na skladě
Naše cena:
$299.00
0 položek