Zavřít X
Rychlý přehled
Nákup podle barvy 
Black
Blue
Nákup podle sazby 
5 z 5 hvězdiček!4 z 5 hvězdiček!3 z 5 hvězdiček!2 z 5 hvězdiček!1 z 5 hvězdiček!

Všeobecné podmínky

Nákup podle ceny


Děkujeme vám za návštěvu naší webové stránky. WWW.DANCE DRESS SHOP.COM a její pobočky (v této smlouvě s uživateli souhrnně označované jako „my“ nebo „SPOLEČNOST SMARTSGARMENT“) vám poskytují služby v souladu s následujícími podmínkami. Návštěvou našich stránek prohlašujete, že s těmito podmínkami souhlasíte. Pozorně si je přečtěte.Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Zadáním objednávky vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami.

Zadáním jakékoli objednávky u SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Tyto podmínky nahrazují jakékoli následné pomdínky uvedené v případné objednávce, ať už jsou tyto podmínky podepsány SPOLEČNOSTÍ SMARTSGARMENT nebo ne.  SPOLEČNOST SMARTSGARMENT si vyhrazuje právo upravovat tuto stránku a tyto podmínky bez předchozího oznámení návštěvníkům a zákazníkům.

 

Upozornění ohledně autorských zákonů a ochranných známek

Tuto stránku v celém rozsahu vlastní a provozuje SPOLEČNOST SMARTSGARMENT a další známky uvedené na naší stránce jsou registrovanými ochrannými známkami SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT ve Spojených státech, Hong-Kongu a dalších zemích. Není-li uvedeno jinak, všechny materiály uvedené na této stránce včetně textu, designu stránky, loga, grafiky, ikon a obrázků i výběr, sestavení a rozložení těchto prvků jsou výlučným majetkem, ochrannými známkami nebo značkami SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT. Veškerý software používaný na stránce je výlučným majetkem SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT nebo dodavatelů softwaru. Obsah této stránky můžete používat jen pro účely nakupování na této stránce nebo zadávání objednávky na této stránce a pro žádné jiné účely. Žádné materiály na této stránce nelze kopírovat, reprodukovat, upravovat, znovu zveřejňovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo distribuovat v žádné podobě nebo žádnými prostředky bez předchozího písemného souhlasu SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Jakékoli neoprávněné použití materiálů na této stránce může být v rozporu s autorskými právy, ochrannými známkami a jinými platnými zákony a může vést k trestnímu nebo občanskému postihu. Všechny ostatní obchodní známky a známky služeb jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Používání ochranné známky SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT nebo známky služby bez výslovného písemného souhlasu SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT je přísně zakázáno.

 

 Omezení odpovědnosti v souvislosti s prodávanými výrobky 


Není-li zde výslovně uvedeno jinak, SPOLEČNOST SMARTSGARMENT výslovně odmítá veškeré záruky, ať výslovné nebo implikované, související s výrobky prodávanými na této stránce, co se týče jejich prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Souhlasíte s tím, že jediná a výlučná maximální odpovědnost SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT v souvislosti s jakýmkoli výrobkem prodaným na stránkách SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT je omezena cenou objednaného výrobku. SPOLEČNOST SMARTSGARMENT, její ředitelé, pracovníci, zaměstnanci ani jiní zaměstnanci v žádném případě neodpovídají za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo trestné škody související s prodávanými výrobky.

 

Omezení odpovědnosti v souvislosti s webovými stránkami SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT 


Není-li zde výslovně uvedeno jinak, webové stránky SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT a materiály na nich poskytuje SPOLEČNOST SMARTSGARMENT, která neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, ať už výslovné nebo implikované, v souvislosti se stránkami SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT, jejich provozem, obsahem, informacemi, materiály nebo souladem s rokem 2000. SPOLEČNOST SMARTSGARMENT výslovně odmítá jakoukoli záruku, výslovnou nebo implikovanou, v souvislosti se stránkami nebo jejich použitím včetně například prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Souhlasíte s tím, že SPOLEČNOST SMARTSGARMENT, její ředitelé, pracovníci, zaměstnanci ani jiní zástupci neponesou odpovědnost za škody vyplývající z provozu, obsahu nebo používání stránek SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT.  Souhlasíte s tím, že toto omezení odpovědnosti je komplexní a týká se všech škod bez ohledu na jejich druh, a to včetně například přímých, nepřímých, kompenzačních, zvláštních, náhodných, trestných a následných škod.

 

Zásady schvalování objednávek .

Pokud obdržíte elektronickou či jinou formu potvrzení objednávky, neznamená to naše schválení vaší objednávky a neznamená to ani potvrzení naší nabídky k prodeji. SPOLEČNOST SMARTSGARMENT si vyhrazuje právo kdykoli po obdržení vaší objednávky tuto objednávku kdykoli a z jakéhokoli důvodu přijmout nebo zamítnout. SPOLEČNOST SMARTSGARMENT si vyhrazuje právo kdykoli po obdržení vaší objednávky bez předchozího oznámení dodat nižší množství určité položky, než jaké jste objednali. Můžeme požadovat další ověření nebo informace, než přijmeme jakoukoli objednávku jakéhokoli množství.

 

Prodejní daně a oprávnění prodejců 

U všech transakcí mezi stranami v Kalifornii a SPOLEČNOSTÍ SMARTSGARMENT USA, bude SPOLEČNOST SMARTSGARMENT automaticky účtovat a pozdrží příslušnou prodejní daň v souvislosti s objednávkami, které mají být dodány na adresy v Kalifornii, pokud zákazník před zadáním objednávky neposkytne licenci prodejce, kterou je nutno ověřit. Každý zákazník sám odpovídá za úhradu všech daní, celních poplatků či jiných poplatků u objednávek zasílaných do libovolné země.

 

Typografické chyby

SPOLEČNOST SMARTSGARMENT se snaží o maximální možnou přesnost. SPOLEČNOST SMARTSGARMENT nicméně nezaručuje, že popisky výrobků nebo jiný obsah této stránky je přesný, úplný, spolehlivý, aktuální nebo bez chyb.Pokud výrobek nabízený SPOLEČNOSTÍ SMARTSGARMENT není ve skutečnosti takový, jak je popisován, můžete jej pouze vrátit v nepoužitém stavu.

Pokud je výrobek uveden s nesprávnou cenou nebo s nesprávnými informacemi z důvodů typografické chyby nebo chyby v ocenění nebo informacích o výrobku, SPOLEČNOST SMARTSGARMENT má právo odmítnout nebo zrušit objednávky zadané v souvislosti s výrobky uvedenými s nesprávnou cenou. SPOLEČNOST SMARTSGARMENT má právo odmítnout nebo zrušit takové objednávky, ať už je objednávka potvrzena a platba provedena nebo ne. Pokud jste již provedli platbu za objednávku a dojde ke stornování vaší objednávky, SPOLEČNOST SMARTSGARMENT okamžitě zašle cenu v plné výši nebo vám tuto cenu připíše na úvěr.

 

Jurisdikce a místní příslušnost 

Souhlasíte s tím, že jakékoli právní kroky vůči SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT USA se budou řídit zákony státu Kalifornie bez ohledu na zásady střetu zákonů. Souhlasíte s tím, že jakékoli právní kroky vůči SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT Hong-Kong se budou řídit zákony Hong-Kongu bez ohledu na zásady střetu zákonů. Souhlasíte s tím, že výhradní jurisdikci a místní příslušnost u sporů vyplývajících z používání stránek nebo objednávek realizovaných ze stránek SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT má příslušný soud v Hong-Kongu.

 

Děti 

SPOLEČNOST SMARTSGARMENT neprodává výrobky, které by mohly kupovat děti. Prodáváme dětské výrobky, které mohou kupovat dospělí.Pokud je vám méně než 18 let, můžete používat SPOLEČNOST SMARTSGARMENT pouze s asistencí rodiče nebo zákonného zástupce.

Co je nového? další
Na skladě
Naše cena:
$299.00
0 položek