Sluiten X
Snel bekijken
Winkelen op kleur 
Black
Blue
MEEST POPULAIR 
5 van 5 sterren!4 van 5 sterren!3 van 5 sterren!2 van 5 sterren!1 van 5 sterren!

Algemene voorwaarden

Winkelen op prijsHartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. WWW.DANCE DRESS SHOP.COM en haar. dochterondernemingen (in deze gebruikersovereenkomst "wij" of "SMARTSGARMENT COMPANY" genoemd) bieden u diensten aan onder de volgende voorwaarden. Als u onze website bezoekt, accepteert u deze voorwaarden. Lees ze a.u.b. zorgvuldig door

 

Als u deze site gebruikt, betekent dit dat u deze voorwaarden accepteert. Als u een bestelling plaatst, betekent dit dat u deze voorwaarden accepteert. Als u SMARTSGARMENT COMPANY een inkooporder stuurt, betekent dit dat u deze voorwaarden accepteert. Deze voorwaarden vervangen alle eventuele voorwaarden die inbegrepen zijn bij inkooporders, of dergelijke voorwaarden nu ondertekend zijn door SMARTSGARMENT COMPANY of niet. SMARTSGARMENT COMPANY behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment veranderingen aan te brengen aan deze site en aan deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan bezoekers en klanten.

 

 

Auteursrecht- en handelsmerkverklaring 

 


Deze site is volledig eigendom van en wordt geheel beheerd door SMARTSGARMENT COMPANY. Andere merknamen die op onze site aangegeven staan, zijn geregistreerde handelsmerken van SMARTSGARMENT COMPANY of andere bedrijven in de Verenigde Staten, Hong Kong en andere landen. Tenzij anders vermeld, is al het materiaal dat op deze site staat, inclusief de tekst, het ontwerp, de logo's, grafische vormgeving, iconen en afbeeldingen, evenals de selectie, de samenvoeging en ordening ervan, uitsluitend het eigendom, de handelsmerken of de 'trade dress' van SMARTSGARMENT COMPANY. Alle software die op deze site gebruikt wordt, is uitsluitend het eigendom van SMARTSGARMENT COMPANY en van degenen die de software leveren. U mag de inhoud van deze site gebruiken om op de site te winkelen of een bestelling te plaatsen, maar niet voor andere doeleinden. De inhoud van deze site mag niet gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, verzonden of gedistribueerd worden, in welke vorm op of welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van SMARTSGARMENT COMPANY. Alle rechten die hier niet expliciet worden verleend zijn voorbehouden. Elk niet-geautoriseerd gebruik van de inhoud van deze site kan een schending van het auteursrecht, de handelsnaamwet en andere van toepassing zijnde wetten zijn en kan leiden tot civiel- en strafrechtelijke sancties. Alle andere handelsmerken of dienstmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het handelsmerk of dienstmerk van SMARTSGARMENT COMPANY zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMARTSGARMENT COMPANY is streng verboden.

 

 


Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking met betrekking tot verkochte producten 

 

Behalve zoals hier expliciet vermeld, verwerpt SMARTSGARMENT COMPANY uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties met betrekking tot op deze site verkochte producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. U stemt ermee in dat de enige en maximale aansprakelijkheid van SMARTSGARMENT COMPANY die voorkomt uit een product dat verkocht is op de sites van SMARTSGARMENT COMPANY de prijs van het bestelde product is. In geen geval zijn SMARTSGARMENT COMPANY, haar directeuren, bestuursleden, medewerkers en andere  vertegenwoordigers aansprakelijk voor bijzondere of indirecte schade, gevolgschade of boetes die in verband staan met het verkochte product.

 

 


Disclaimer en aansprakelijkheidsbeperking met betrekking tot de websites van SMARTSGARMENT COMPANY 

 

Behalve zoals hier expliciet vermeld, worden de website en de inhoud daarvan van SMARTSGARMENT COMPANY aangeboden door SMARTSGARMENT COMPANY, dat geen enkele expliciete of impliciete verklaringen of garanties geeft met betrekking tot de websites van SMARTSGARMENT COMPANY sites, hun functionering, hun inhoud, informatie, materialen of millenniumbestendigheid. SMARTSGARMENT COMPANY verwerpt uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties met betrekking tot op deze site verkochte producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. U stemt ermee in dat SMARTSGARMENT COMPANY, haar directeuren, bestuursleden, medewerkers of andere vertegenwoordigers niet aansprakelijk zijn schade die die voortkomt uit de functionering, de inhoud of het gebruik van de website van SMARTSGARMENT COMPANY. U stemt ermee in dat deze aansprakelijkheidsbeperking allesomvattend is en voor alle soorten schade geldt, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe,  indirecte of bijzondere schade, gevolgschade of bijkomende schade of boetes.

 


Bestellingsacceptatiebeleid

 

Als u een elektronische bon of een andersoortige bestellingsbevestiging heeft ontvangen, betekent dit niet dat wij uw bestelling geaccepteerd hebben. Dit is ook geen bevestiging van verkoop. SMARTSGARMENT COMPANY behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en voor wat voor reden dan ook na ontvangst van uw bestelling uw bestelling te accepteren of af te wijzen. SMARTSGARMENT COMPANY behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment na ontvangst van uw bestelling minder dan het door u bestelde aantal van een bepaald artikel te leveren zonder voorafgaande kennisgeving. Het kan zijn dat wij extra verificaties of informatie vragen voordat we een bestelling accepteren.

 


Verkoopbelasting en doorverkoopvergunningen

 

Bij alle transacties tussen Californische partijen en SMARTSGARMENT COMPANY USA brengt SMARTSGARMENT COMPANY automatisch de van toepassing zijnde verkoopbelasting in rekening voor bestellingen die afgeleverd moeten worden op adressen binnen Californië, tenzij er een kopie van de doorverkoopvergunning getoond en geverifieerd is vóór het plaatsen van de bestelling. Alle klanten zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor alle verkoopbelastingen, douaneheffingen of andere belastingen op bestellingen die naar elk willekeurig land verzonden worden.

 

 


Typefouten.


SMARTSGARMENT COMPANY probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. SMARTSGARMENT COMPANY garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of ander materiaal op deze site correct, compleet, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een product dat door SMARTSGARMENT COMPANY zelf aangeboden is niet overeenkomt met de beschrijving op de site, is uw enige oplossing hiervoor het product in de originele staat terug te sturen.

 

In het geval dat een product op de site staat met een onjuiste prijsopgave of met onjuiste informatie door typefouten of fouten in prijsopgave of productinformatie, behoudt SMARTSGARMENT COMPANY zich het recht voor alle bestellingen die geplaatst zijn voor dit product te weigeren of te annuleren. SMARTSGARMENT COMPANY heeft het recht dit soort bestellingen te weigeren of te annuleren, of de bestelling nu bevestigd is of niet en of u de betaling al overgemaakt heeft of niet. Als u de betaling voor de aankoop al overgemaakt heeft en uw bestelling geannuleerd wordt, stort SMARTSGARMENT COMPANY het volledige bedrag onmiddellijk terug op uw rekening of stuurt u een tegoedbon.

 

 

Jurisdictie en plaats van rechtspraak

 


U stemt ermee in dat alle gerechtelijke stappen die tegen SMARTSGARMENT COMPANY USA genomen worden, onder de wetten van de staat Californië vallen, met uitsluiting van de daar geldende conflictenregels. U stemt ermee in dat alle gerechtelijke stappen die tegen SMARTSGARMENT COMPANY Hong Kong genomen worden, onder de wetten van Hong Kong vallen, met uitsluiting van de daar geldende conflictenregels. U stemt ermee in dat de enige jurisdictie en plaats van rechtspraak voor eventuele rechtszaken die voortkomen uit uw gebruik van de websites van SMARTSGARMENT COMPANY of uit bestellingen die u geplaatst heeft bij SMARTSGARMENT COMPANY, een geschikte rechtbank in Hong Kong zal zijn.

 


Kinderen 

 


SMARTSGARMENT COMPANY verkoopt geen producten aan kinderen. Wij verkopen artikelen voor kinderen, maar alleen ter verkoop aan volwassenen. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u SMARTSGARMENT COMPANY alleen gebruiken met toestemming van een ouder of verzorger.

 

Net Binnen meer
Op voorraad
Onze prijs:
$299.00
0 artikelen