Zavřít X
Rychlý přehled
Nákup podle barvy 
Black
Blue
Nákup podle sazby 
5 z 5 hvězdiček!4 z 5 hvězdiček!3 z 5 hvězdiček!2 z 5 hvězdiček!1 z 5 hvězdiček!

Zásady ochrany osobních údajů

Nákup podle ceny

www.DANCE DRESS SHOP.com a její pobočky (v těchto zásadách o ochraně osobních údajů souhrnně označované jako „my“  nebo „SPOLEČNOST SMARTS“) si uvědomuje význam ochrany všech údajů, které poskytují uživatelé našeho webu a zákazníci našich produktů a služeb. Tyto zásady jsme vytvořili s ohledem na základní respektování práva našich zákazníků na soukromí a s cílem řídit naše vztahy se zákazníky. Tyto zásady ochrany osobních údajů obsahují postupy ochrany osobních údajů v souvislosti se všemi produkty a službami, které vlastní SPOLEČNOST SMARTSGARMENT.

Sběr a používání informací 
SPOLEČNOST SMARTSGARMENT je výlučným vlastníkem informací shromážděných na této stránce. Nebudeme prodávat, sdílet ani pronajímat tyto informace žádné vnější straně, není-li to uvedeno v těchto zásadách. Informace o našich zákaznících shromažďujeme s cílem zpracovávat objednávky a lépe vás obsluhovat s využitím platných informací, jako jsou potvrzení objednávek a aktualizace stavu objednávek. Mezi shromažďované informace patří vaše jméno, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa a platební údaje, jako je číslo vaší kreditní karty. Dále vás prosíme o zadání uživatelského jména a hesla, které si sami zvolíte, pro budoucí přístup k údajům vašeho účtu. Chcete-li zajistit ochranu vašeho uživatelského jména a hesla, NESDÍLEJTE tyto informace s nikým jiným.Pokud se rozhodnete odebírat naše beulletiny nebo speciální akce, vaše kontaktní informace se použití pro tyto účely.

Přihlášení 
Abychom mohli zpracovat objednávky zadané na této webové stránce, musíte nejprve vyplnit registrační formulář. Během přihlášení musíte zadat své kontaktní údaje, což je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a ulice. Tyto údaje slouží k tomu, aby vám SPOLEČNOST SMARTSGARMENT mohla poskytovat důležité služby, jako je automatická aktualizace stavu vaší objednávky e-mailem.

Objednávka 
Většina údajů shromážděných v procesu registrace se použije ke zpracování objednávek. Během objednávání musíte uvést finanční údaje, jako je číslo kreditní karty, datum platnosti, peněžní poukázka, údaje o bankovním převodu nebo šeku. Tyto informace slouží pro účely fakturace a realizaci vaší objednávky. Pokud máme problémy se zpracováním objednávky, použijeme tyto kontaktní údaje pro spojení s vámi. Abychom správně zpracovali údaje vaší kreditní karty, musíme sdělit vaše osobní a finanční údaje bance ke schválení a ověření. Tento proces chrání zesílený bezpečnostní systém. Další údaje o bezpečnostních opatřeních a postupech najdete v oddíle Zabezpečení níže. Vaše osobní ani finanční údaje nesdělíme žádné třetí straně s výjimkou stran uvedených v oddíle Sdílení těchto zásad.

Cookies 
Obsah některých webových stránek upravujeme podle vašeho typu prohlížeče a dalších informací z našich souborů cookie. Pokud odmítnete soubor cookie, můžete náš obchod prohlížeč, ale nemůžete použít nákupní vozík k nákupu zboží.Nákupní vozík SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT není funkční bez povolených souborů cookie, takže nezbytné informace pro zpracování vaší objednávky jsou zadržovány.
Pokud zakážete soubory cookie, SPOLEČNOST SMARTSGARMENT nebude moci přijímat vaši objednávku online. Nebudeme sdílet žádné osobně identifikovatelné údaje z tohoto souboru cookie se žádnou třetí stranou.
Propojíme však údaje uložené v souboru cookie s osobně identifikovatelnými údaji, které jste zadali na naší stránce. To nám umožňuje přizpůsobit váš nákup a rozlišovat preference uživatelů pro vyvolávání podvědomých pocitů důvěrnosti a jistoty.

Protokolovací soubory
Používáme adresy IP k analýze trendů, správě stránek, sledování pohybů uživatelů a shromažďování demografických informací pro hromadné použití. Nepropojujeme adresy IP s osobně identifikovatelnými údaji kromě bezpečnostních důvodů a nedistribuujeme a nesdílíme údaje IP se žádnými třetími stranami.

Sdílení 
Můžeme najmout třetí strany k provedení funkcí naším jménem. Tyto funkce mohou zahrnovat plnění objednávek, doručování zásilek, marketingovou pomoc, poštovní a e-mailové dodání, služby zákazníkům, rozbor dat a zpracování úvěrů. Třetí strany, které za tímto účelem najmeme, mají omezený přístup k vašim osobním údajům a nemohou je používat pro jiné účely.

S neustálým rozvojem našeho podnikání můžeme nakupovat nebo prodávat obchodní jednotky či pobočky. Údaje o zákaznících jsou jedním z podnikatelských aktiv, která jsou při těchto typech transakcí předávána.V této situaci budou vaše osobně identifikovatelné údaje použity pouze způsobem, který je v souladu s našimi zásadami o ochraně osobních údajů, které platily do té doby.
Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobně identifikovatelné údaje podle potřeb zákona a v případě, že se domníváme, že toto zveřejnění je nutné k ochraně našich práv a/nebo splnění soudních řízení, soudního příkazu nebo zákonného procesu, který byl naší webové stránce uložen.

Děti a nezletilí 
SPOLEČNOST SMARTSGARMENT neprodává výrobky, které mohou kupovat děti a nezletilí. Výrobky zaměřené na mládež mohou nakupovat pouze dospělí. Pokud je vám méně než 18 let, můžete používat SPOLEČNOST SMARTSGARMENT pouze v přítomnosti zákonného zástupce. Vědomě ani neúmyslně nebudeme shromažďovat osobní údaje přes internet od dětí ve věku pod 16 let. SPOLEČNOST SMARTSGARMENT se zavazuje chránit blaho a soukromí dětí a nezletilých.

Odkazy
Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Upozorňujeme vás, že SPOLEČNOST SMARTSGARMENT nenese odpovědnost za ochranu osobních údajů těchto dalších stránek. Doporučujeme našim uživatelům, aby si dali pozor na to, kdy opouštějí naše stránky a aby si prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů na všech webových stránkách, které shromažďují osobní identifikační informace. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro informace shromažďované těmito našimi webovými stránkami.

Zabezpečení
SPOLEČNOST SMARTSGARMENT činí opatření za účelem ochrany údajů svých zákazníků. Když zadáte citlivé údaje na webové stránce, vaše údaje jsou chráněny online i offline.
Když vás přihlašovací/objednávkový formulář požádá o zadání citlivých údajů (jako je číslo vaší kreditní karty), tyto údaje se zašifrují a chrání je nejlepší současný šifrovací software - SSL. SPOLEČNOST SMARTSGARMENT používá nejpokročilejší typ softwaru SSL, který je k dispozici: Šifrování 128 bitů. Informace o SSL získáte zde: www.verisign.com.

Přístup k informacím všech našich uživatelů je omezený. Přístup k informacím s možností identifikace osob mají pouze zaměstnanci, kteří tyto informace potřebují k provedení konkrétního úkolu. Z důvodů dalšího zabezpečení se v naší zabezpečené a šifrovací databázi ukládají jen části vašich fakturačních údajů. Můžete nás také kontaktovat a požádat o vymazání vašich údajů z databáze. Při budoucích transakcích budete muset své údaje znovu zadat.

Všechny servery včetně webových a databázových serverů SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT jsou umístěny a spravovány na bezpečných místech. Přístup do databáze je přísně monitorován a chráněn před nežádoucím vniknutím. Přístup k internetu je omezen a chráněn řadou kontrolních bodů, firewall a chráněných hesel. Servery, na nichž jsou ukládány osobně identifikovatelné údaje, se skladují v bezpečném prostředí v zabezpečené a uzamčené místnosti. Veškeré zálohy se skladují a uzamykají ve vysoce zabezpečené místnosti. Přístup do těchto omezených prostor mají pouze pracovníci s příslušným bezpečnostním oprávněním. Zálohy na páskách nesmějí opustit areál bez předchozího svolení.

Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni v našich postupech zabezpečení a ochrany soukromí. V případě vydání nových zásad jsou zaměstnanci SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT pravidelně informováni a/nebo upozorňováni na význam nových zásad ochrany osobních údajů a co mohou sami učinit, aby zajistili neustálou ochranu těchto údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnostních postupů SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT, můžete nám poslat e-mail na adresu support@DANCE DRESS SHOP.com . 

Speciální nabídky 
Naše speciální nabídky se zasílají jen těm zákazníkům, kteří udělí SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT souhlas se zasíláním těchto informací. 
Abychom ochránili soukromí našich uživatelů, nabízíme možnost neodebírat tato sdělení. V okamžiku vaší objednávky můžete zvolit, že nechcete odebírat speciální nabídky a zprávy kliknutím na příslušné pole. Všechny speciální nabídky jsou zasílány e-mailem a obsahují odkaz na odhlášení odběru, pokud si již nepřejete dostávat speciální nabídky a zprávy. Zákazníci mohou i přesto dostávat občasné informace o produktech, službách, speciálních akcích nebo aktivitách SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT. Další informace o odebrání vaší adresy ze seznamu adres v případě, že si přejete odebrání z tohoto seznamu, najdete v oddíle Volba/Odhlášení.

Oprava/aktualizace/kontrola osobních údajů
Zákazníci mohou změnit nebo zkontrolovat uložené údaje o účtu, jako je adresa nebo e-mailová adresa na naší webové stránce. Musíte mít své uživatelské jméno a heslo, abyste mohli získat přístup ke svému účtu. Pokud zapomenete uživatelské jméno i heslo, požádejte o pomoc naše oddělení služeb zákazníkům.

Volba/Odhlášení 
Zákazníci, kteří si přejí ukončit odebírání speciálních akcí SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT a souvisejících zpráv, Uživatelé, kteří si nepřejí dostávat naše bulletiny nebo propagační materiály, mohou zrušit odebírání těchto zpráv tím, že na naší webové stránce aktualizují své uložené údaje o účtu nebo zašlou e-mail na adresu  support@DANCE DRESS SHOP.com se žádostí o odhlášení. 

Ohlášení o změnách
Pokud se rozhodneme provést jakoukoliv změnu v ochraně osobních údajů, zveřejníme tuto změnu v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, na domovské stránce a na dalších místech, které považujeme za potřebné tak, aby naši uživatelé mohli být vždy informováni o informacích, které o nich shromažďujeme, o způsobu jejich používání a za jakých okolností, pokud vůbec, jsou zpřístupněny. Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto zásady o ochraně osobních údajů upravit, kontrolujte je tedy pravidelně. Pokud provedeme úpravy těchto zásad, budeme vás informovat zde, e-mailem nebo pomocí zpráv na naší úvodní stránce.
Pokud jste zrušili odběr sdělení od SPOLEČNOSTI SMARTSGARMENT, budete moci sledovat zprávy o změnách zásad na adrese www.DANCE DRESS SHOP.com . Případně nás můžete požádat o zaslání změn a aktualizací.

Co je nového? další
Na skladě
Naše cena:
$290.00
0 položek