Zamknij X
Szybki podgląd
Kupuj Wedłg Koloru 
Black
Blue
Kupuj Po Stawce 
5 z 5 Gwiazdek!4 z 5 Gwiazdek!3 z 5 Gwiazdek!2 z 5 Gwiazdek!1 z 5 Gwiazdek!

Polityka płatności

Kupuj po Cenie

Metody płatności
Firma Smarts Garment akceptuje płatność w formie przelewu (T/T), karty kredytowe, PayPal, Western Union, i akredytywy (L/C). Dla małych i średnich zamówień, firma Smarts Garment zaleca karty kredytowe, PayPal lub Western Union do szybkiego przetwarzania płatności. Akredytywa (L/C) dostępna jest jedynie dla bardzo dużych zleceń.


Realizowanie zamówień
Jeśli nie określono inaczej w zamówieniu, zamówienie nie zostanie zrealizowane do momentu dokonania płatności zgodnie z warunkami płatności określonymi w zamówieniu. Zamówienia, które czekają na płatności przez ponad 3 tygodnie mogą być automatycznie anulowane, chyba że kupujący wyraźnie wskaże, by były one otwarte.


Limity Transakcyjne
Forma płatności przelewem (T/T) nie posiada limitu. Akredytywa (L / C) to minimalnie 100.000 dolarów amerykańskich za transakcję. Większość kart kredytowych ma wyznaczoną maksymalną kwotę za transakcję w wysokości 30.000 dolarów USA . W przypadku systemu PayPal jest to maksymalnie 10.000 USD, a Western Union 5000 USD.


Nowi kupujący i kupujący, którzy nigdy nie kupowali od firmy Smarts Garment i nie są w stanie przedstawić dowód profilu finansowego mogą posiadać niższy początkowy limit transakcji przy użyciu kart kredytowych i innych metod płatności online.


W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej lub PayPal, płatności podzielone z kilku kart kredytowych lub kont PayPal do jednego zamówienia nie są akceptowane.


Czas rozliczenia płatności
Płatność za pomocą karty kredytowej oraz PayPal trwa 1 dzień roboczy. Przelew (T / T) trwa 2 dni robocze. Western Union trwa 1-2 dni. eCheck zajmuje 4-7 dni roboczych. Typowy czas rozliczenia płatności jest tylko oszacowany i może się różnić podczas realizacji płatności.


Adres rozliczeniowy, a adres wysyłki
Firma Smarts Garment dołoży wszelkich starań w celu ochrony idanych z karty kredytowej i rachunków online. W przypadku kart kredytowych i płatności PayPal, zamówienie wysyłamy jedynie na potwierdzony adres rozliczeniowy. Kupujący ze zweryfikowaną historią kredytową lub taki, który nabył już produkty od firmy Smarts Garment może wybrać alternatywny adres wysyłkowy. Jeśli firma Smarts Garment nie jest w stanie zweryfikować adres do wysyłki, a kupujący nigdy wcześniej nie nabył produktów od firmy Smarts Garment, zamówienie może zostać automatycznie anulowane po kilku dniach pracujących i płatność zostanie w pełni zwrócona poprzez oryginalną formę płatności.


Weryfikacja kredytowa
Kupujący płacący kartą kredytową, która nie zdaje automatycznego testu weryfikacji adresu (AVS) lub testu weryfikacji kodu (CCV) może zostać poproszony o dostarczenie kserokopii ostatnich rachunków z karty kredytowej i dowodu osobistego ze zdjęciem, aby potwierdzić adres rozliczeniowy i jego/jej tożsamość przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Taka weryfikacja zostanie wykonana tylko raz dla każdej nowej karty kredytowej, która nie zdała jednego z testów.


Kupujący korzystający z konta PayPal, które jest niezweryfikowane i nie ma żadnego potwierdzonego adresu wysyłki na plik może być poproszony o dostarczenie kserokopii ostatnich rachunków z karty kredytowej lub wyciągów bankowych, oraz dowodu ze zdjęciem, by potwierdzić adres rozliczeniowy i swoją tożsamość. Taka weryfikacja zostanie wykonana tylko raz dla każdego nowego konta PayPal.


Jeśli firma Smarts Garment nie jest w stanie zweryfikować tożsamości kupującego lub adresu wysyłki, zamówienie zostanie automatycznie anulowane po kilku dniach pracy i płatność zostanie w pełni zwrócona poprzez oryginalną formę płatności.


Kupujący przed staraniem się o odnawialny rachunek kredytowy z firmy Smarts Garment może podlegać dodatkowej weryfikacji kredytowej w formie zezwolenia na prowadzenie działalności, autorytatywny raportu finansowego osób trzecich (takich jak numer D & B DUNS), list bank weryfikacji deklaracji podatkowych, sprawozdań rozliczeniowych i zdjęć właścicieli firmy.


Ważność ceny
Wszystkie proponowane ceny w zamówieniu mają okres ważności. Jeżeli okres ważności ceny nie jest określony w zamówieniu, okres ważności domyślnie wynosi 1 tydzień. Płatność wykonana po tym terminie ważności może zostać poddana znacznej korekcie cen w zależności od kosztów produkcji. Kupującym zaleca się wykonanie natychmiastowej wypłaty po utworzeniu zamówienia, ponieważ niektóre produkty poddawane są częstym wahaniom cen.


Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma Smarts Garment zastrzega sobie prawo do zmian cen w każdej chwili przed zabezpieczeniem zamówienia poprzez dokonanie opłaty początkowej.


Bilans płatniczy i konto
Jeżeli nie podano inaczej w zamówieniu, domyślny termin płatności to pełna zapłata z góry. W przypadku większych zamówień lub kupujących, którzy wykazują dobrą historię płatności z poprzednich zakupów w firmie Smarts Garment może pojawić się opcja wyboru najpierw depozytu + pozostałej kwoty przed wysyłką. Kupujący, którzy wykazują zweryfikowaną dokumentację kredytową z zatwierdzonych państw i mają aktualne długotrwałe relacje, mogą zostać zakwalifikowani do złożenia wniosku o odnawialne rachunki kredytowe.


Opłaty za transakcje
Nie ma opłaty transakcyjnej dla większości zleceń złożonych przez nasz internetowy system zamówień. Przelewy (T/T) mniejsze niż 500 USD mogą pociągać za sobą opłatę transakcyjną w wysokości 9 USD. Kupujący są odpowiedzialni za wszelkie opłaty pobierane przez lokalne banki i agentów Western Union. Duże zamówienia opłacane za pomocą karty kredytowej lub inną metoda płatności online mogą pociągać za sobą dodatkowe opłaty za transakcje.


Spory o płatności i zwroty opłat
Kupujący zgadza się na skontaktowanie się z firmą Smarts Garment w celu wyeliminowania wszelkich kwestii płatności przed złożeniem formalnego obciążenia lub sporu dotyczącego płatności. W większości przypadków problemy z zamówieniami wynikają z braku porozumienia i można je łatwo rozwiązany. Jeśli kupujący złoży formalne obciążenie zwrotne lub spór o płatność bez słusznej przyczyny, czy sprawa jest oceniana na rzecz firmy Smarts Garment przez bank, wystawcę karty kredytowej lub niezależną stronę arbitrażu, kupujący zobowiązuje się do uiszczenia wszystkich opłat związanych ze sporem lub obciążeniami i nie będzie dążyć do dalszych sporów dotyczących tej samej transakcji.


Bezpieczeństwo płatności online
Podczas wypełniania formularza rejestracji / zamówienia zostaniesz poproszony o podanie poufnych informacji (takich jak numer karty kredytowej), wiedz że informacje te są szyfrowane i chronione dzięki najlepszym dostępnym obecnie oprogramowaniom szyfrującym - SSL. Firma Smarts Garment korzysta z najbardziej zSmarts Garmentwansowanych dostępnych postaci oprogramowania SSL: 256-bitowego szyfrowania. Aby dowiedzieć się więcej o SSL, kliknij ten link www.verisign.com.


Dostęp do informacji naszych użytkowników jest ograniczony. Firma Smarts Garment działa w zabezpieczonym i zamkniętym biurze, który wymaga od wszystkich pracowników logowania się i noszenia ważnych identyfikatorów. Kamery bezpieczeństwa umieszczone są w całym budynku. Jedynie pracownikom, którzy potrzebują danych informacji do wykonania określonej pracy przysługuje dostęp do danych osobowych. Informacje dotyczące karty kredytowej kupującego używa się jedynie podczas realizacji zamówienia. Tylko ostatnie kilka cyfr numeru karty kredytowej są przechowywane w naszej bazie danych dla celów weryfikacji. Firma Smarts Garment nie przechowuje pełnego numeru karty kredytowej na jakimkolwiek serwerze.


Wszystkie serwery firmy Smarts Garment , w tym serwery WWW i serwery baz danych są umieszczone i utrzymane w bardzo bezpiecznym centrum danych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dostęp do bazy danych jest ściśle monitorowany i chroniony przed dostępem z zewnątrz. Dostęp do Internetu jest ograniczony i chroniony przez wiele punktów kontrolnych, firewall i ochronę hasłem. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku. Tylko personel o odpowiednich poświadczeniach bezpieczeństwa ma dostęp do tych zastrzeżonych stref. Kopie zapasowe nie mogą opuścić pomieszczeń bez uprzedniego zezwolenia.


Wszyscy pracownicy są na bieżąco informowani o naszych krokach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Za każdym kiedy dodajemy nową politykę, nasi pracownicy są powiadamiani i/lub przypomina im się o wadze, jaką przywiązujemy do ochrony prywatności i co mogą zrobić, aby zapewnić ochronę informacjom o naszych klientach.

Najnowsze produkty więcej
W Sprzedaży
Nasza Cena:
$299.00
0 przedmiotów