Zamknij X
Szybki podgląd
Kupuj Wedłg Koloru 
Black
Blue
Kupuj Po Stawce 
5 z 5 Gwiazdek!4 z 5 Gwiazdek!3 z 5 Gwiazdek!2 z 5 Gwiazdek!1 z 5 Gwiazdek!

Polityka prywatności

Kupuj po Cenie

www.DANCE DRESS SHOP.com i dotacje (zwane w niniejszym Oświadczeniu jako "my" lub "SMARTSGARMENT COMPANY") uznają wagę ochrony prywatności wszystkich informacji dostarczonych przez użytkowników naszych stron internetowych i kupców naszych produktów i usług. Stworzyliśmy tę politykę z podstawowego poszanowania prawa klientów do prywatności. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności ujawnia zastosowanie prywatności dla wszystkich produktów i usług posiadanych przez SMARTSGARMENT COMPANY.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
SMARTSGARMENT COMPANY jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych na tej stronie. Nie będziemy sprzedawać, udostępniać lub wynajmować tych informacji żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem opisanym w niniejszej polityce. Zbieramy informacje od naszych klientów do procesu zamówienia i by lepiej służyć Państwu dzięki istotnym informacjom, takim jak potwierdzeniom zamówień i aktualizacjom stanu zamówień. Zebrane informacje obejmują imię i nazwisko, adres dostawy, adres płatnika, numery telefonów, adres e-mail i informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej. Wymagamy również podania nazwy użytkownika i wybranego hasła do przyszłego dostęp do informacji o koncie. W celu zapewnienia, że ​​nazwa użytkownika i hasło pozostają poufne, NIE dziel się tymi informacjami z nikim. Jeśli zdecydujesz się otrzymywać nasze newslettery lub promocje, dane kontaktowe będą wykorzystywane do realizacji tych przedmiotów.

Rejestracja
W celu przeprowadzenia Państwa zamówień na tej stronie, należy najpierw wypełnić formularz rejestracyjny. Podczas rejestracji należy podać swoje dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres. Informacja ta jest wykorzystywana do zapewnienia ważnych usług SMARTSGARMENT COMPANY, takich jak automatycznej aktualizacji statusu zamówienia poprzez e-mail.

Zamówienie
Większość informacji zebranych w procesie rejestracji będzie wykorzystywanych do realizacji zamówień. Podczas realizacji zamówienia, trzeba będzie dostarczać informacje finansowe takie jak numer karty kredytowej, datę ważności, przekaz pieniężny, przelew bankowy lub informacje o czeku. Informacja ta jest wykorzystywana do celów rozliczeniowych i realizacji zamówienia. Jeśli mamy problem z realizacją zamówienia, będziemy korzystać z tych informacji, aby skontaktować się z Tobą. Aby poprawnie przetworzyć dane karty kredytowej, musimy udostępnić dane osobowe i informacje finansowe bankowi, aby otrzymać zezwolenie i zatwierdzenie. Proces ten jest chroniony przez rozbudowany system bezpieczeństwa. Przejdź do sekcji Bezpieczeństwo, aby uzyskać więcej informacji na temat kroków i procedur bezpieczeństwa. Nie udostępniamy danych osobowych oraz informacji finansowych osobom trzecim, z wyjątkiem określonym w sekcji Udostępnianie tej polityki.

Cookies
Dostosowujemy niektóre zawartości stron WWW w oparciu o typ przeglądarki i inne informacje dostarczane przez pliki cookies. Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie cookies, nadal możesz przeglądać treści w naszym sklepie, ale nie będziesz w stanie korzystać z koszyka na zakup towarów. Koszyk SMARTSGARMENT COMPANY nie może funkcjonować bez włączonej obsługi plików cookie, aby informacje niezbędne do realizacji zamówienia były zapisywane. Jeśli wyłączysz pliki cookie, SMARTSGARMENT COMPANY nie będzie w stanie przyjąć zamówienia online. Nie będziemy udostępniać żadnych danych osobowych z plików cookie czy od innych osób trzecich. Będziemy jednak łączyć dane zapisane w cookies z danymi osobowymi przesłanymi podczas przebywania na naszej stronie. Pozwala nam to do spersonalizowania Twojego doświadczenia w robieniu zakupów i poznania preferencji użytkownika.

Pliki log
Wykorzystujemy adresy IP do analizy trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkownika i gromadzenia danych demograficznych do ogólnego użytku. Nie łączymy adresów IP z danymi osobowymi, z wyjątkiem względów bezpieczeństwa i nie rozpowszechniania lub udostępniania informacji IP osobom trzecim.

Udostępnianie
Możemy zatrudnić inne firm do wykonywania zadań w naszym imieniu. Funkcje te mogą obejmować realizację zlecenia, dostarczanie przesyłek, wsparcie marketingowe, pocztę i wysyłanie wiadomości e-mail, obsługę klienta, analizę danych, i realizację płatności. Strony trzecie, z którymi współpracujemy w tych celach mają ograniczony dostęp do danych osobowych klientów i nie mogą ich używać do innych celów.

Jeśli nasz biznes będzie się rozwijać, możemy nabywać lub sprzedawać jednostki lub spółki zależne. Informacje o klientach to jedne z cech, które zostaną przekazane w tego typu transakcjach. W takiej sytuacji dane osobowe klientów byłyby wykorzystane jedynie w sposób zgodny z naszą polityką prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych zgodnie z wymogami prawa i gdy wierzymy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw i/lub zgodne z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub postępowaniem sądowym na naszej stronie internetowej.

Dzieci i nieletni
SMARTSGARMENT COMPANY nie prowadzi sprzedaży produktów do nabycia przez dzieci i nieletnich. Produkty młodzieżowe są do nabycia wyłącznie przez osoby dorosłe. Jeśli masz poniżej 18 roku życia możesz korzystać ze strony SMARTSGARMENT COMPANY tylko w obecności rodzica lub opiekuna. Nie będziemy świadomie zbierać informacji osobowych za pośrednictwem Internetu od dzieci poniżej 16 roku życia. SMARTSGARMENT COMPANY jest zobowiązana do ochrony prywatności i do ochrony dzieci i nieletnich.

Linki
Strona ta zawiera linki do innych stron. Należy pamiętać, że SMARTSGARMENT COMPANY nie jest odpowiedzialna za ochronę prywatności takich stron. Zachęcamy naszych użytkowników do zachowania ostrożności, gdy opuszczają naszą stronę i zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny internetowej, która zbiera dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez tę stronę.

Bezpieczeństwo
SMARTSGARMENT COMPANY podejmuje środki ostrożności w celu ochrony informacji swoich klientów. Podczas wysyłania poufnych informacji na stronie internetowej, informacje są chronione zarówno online jak i offline.
Podczas wypełniania formularza rejestracji/zamówienia prosimy o podanie poufnych informacji (takich jak numer karty kredytowej); informacje są szyfrowane i chronione dzięki najlepszemu obecnie dostępnemu oprogramowaniu szyfrującemu - SSL. SMARTSGARMENT firma korzysta z najbardziej zaawansowanych dostępnych postaci oprogramowania SSL: 128-bitowego szyfrowania. Aby dowiedzieć się więcej o SSL, przejdź na stronę www.verisign.com link.

Dostęp do wszystkich informacji o użytkownikach jest ograniczony. Jedynie pracownickom, którzy potrzebują danych informacji do wykonania określonej pracy przysługuje dostęp do danych osobowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, jedynie część informacji jest przechowywane w naszej bazie danych, są one zabezpieczone i zaszyfrowane. Można również skontaktować się z nami w celu żądania, by informacje zostały usunięte z naszej bazy danych. Dla przyszłych transakcji, konieczne będzie ponowne wprowadzenie informacji.

Wszystkie serwery SMARTSGARMENT COMPANY, w tym serwery WWW i serwery baz danych, są umieszczone i utrzymane w bezpiecznych miejscach. Dostęp do bazy danych jest ściśle monitorowany i chroniony przed dostępem z zewnątrz. Dostęp do Internetu jest ograniczony i chroniony przez wiele punktów kontrolnych, firewall i ochronę hasłem. Serwery, na których przechowywane są dane osobowe znajdują się w bezpiecznym środowisku, są zabezpieczone w zamkniętym pomieszczeniu. Wszystkie kopie zapasowe są przechowywane i zabezpieczone na najwyższym poziomie. Tylko wybrany personel posiada dostęp do tych zastrzeżonych stref. Kopie zapasowe nie mogą opuścić pomieszczeń bez uprzedniego zezwolenia.

Wszyscy pracownicy są na bieżąco informowani o bezpieczeństwie i ochronie danych osobowych klientów. Jeśli pojawi się jakakolwiek nowa polityka, pracownicy firmy SMARTSGARMENT COMPANY są okresowo informowani i/lub otrzymują przypomnienie o nowych punktach polityki oraz o tym, co mogą zrobić, aby informacje klientów pozostały cały czas pod ochorną.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, możesz wysłać do nas e-mail na adres support@DANCE DRESS SHOP.com.

Oferty specjalne
Nasze oferty specjalne są wysyłane tylko do klientów, którzy wyrażają zgodę na otrzymywanie takich informacji.
Aby uczcić prywatność naszych użytkowników, oferujemy możliwość, aby nie otrzymywać tego typu wiadomości. W czasie swojego zamówienia, możesz zdecydować, aby nie otrzymywać ofert specjalnych i aktualności, klikając odpowiednie pola. Ponadto, wszystkie oferty są wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail i zawierają link, jeśli nie chcesz otrzymywać ofert specjalnych czy innych informacji. Klienci mogą nadal otrzymywać okresowe aktualizacje na temat produktów, usług, promocji lub aktualności SMARTSGARMENT COMPANY . Proszę odnieść się do wyboru/sekcja opt-out poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tego, jak zostać usuniętym z naszej listy mailingowej, jeśli tak zdecydujesz.

Korekta / Aktualizacja / Przegląd danych osobowych
Klienci mogą zmienić lub przeglądać przechowywane informacje o koncie, takie jak adres lub adres e-mail za pośrednictwem naszej strony internetowej. Musisz mieć swój login i hasło w celu uzyskania dostępu do konta. Jeśli zapomnisz zarówno nazwę użytkownika, jak i hasło, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Wybór/rezygnacja
Dla klientów, którzy chcą zrezygnować z otrzymywania ofert specjalnych i informacji o SMARTSGARMENT COMPANY, Użytkowników, którzy nie chcą otrzymywać naszych newsletterów lub materiałów promocyjnych istnieje opcja zrezygnowania z otrzymywania tych komunikatów. Jest to możliwe poprzez aktualizację informacji przechowywanych w rachunku za pośrednictwem naszej strony internetowej, lub wysyłanie wiadomości e-mail do support@DANCE DRESS SHOP.com z wnioskiem o usunięcie z listy.

Powiadamianie o zmianach
Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej polityki prywatności, wprowadzimy odpowiednie zmiany do niniejszej polityki prywatności i umieścimy je na stronie głównej, oraz w innych miejscach, które uznamy za stosowne tak, by klienci byli świadomi tego, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy, i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, możemy je ujawnić. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego należy sprawdzać ją częściej. Jeśli będziemy chcieli dokonać zmian w niniejszej polityce, poinformujemy Cię o tym tutaj, pocztą elektroniczną lub poprzez ogłoszenia na naszej stronie internetowej.
Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości od SMARTSGARMENT COMPANY, nadal będziesz w stanie wyświetlić wiadomości o zmianach w polityce na stronie www.DANCE DRESS SHOP.com. W przeciwnym razie możesz się z nami skontaktować, by dowiedzieć się o zmianach i aktualizacjach.

Najnowsze produkty więcej
W Sprzedaży
Nasza Cena:
$299.00
0 przedmiotów