Zamknij X
Szybki podgląd
Kupuj Wedłg Koloru 
Black
Blue
Kupuj Po Stawce 
5 z 5 Gwiazdek!4 z 5 Gwiazdek!3 z 5 Gwiazdek!2 z 5 Gwiazdek!1 z 5 Gwiazdek!

Zasady i warunki

Kupuj po Cenie


Shop by Price

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. WWW.DANCE DRESS SHOP.COM i dotacje (zwane zbiorczo w niniejszej Umowie użytkownika jako "my" lub "SMARTSGARMENT COMPANY") świadczą usługi zgodnie z następującymi warunkami. Odwiedzanie naszych stron oznacza zaakceptowanie tych warunków. Prosimy uważnie się z nimi zapoznać.

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tych warunków. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków. Dostarczania jakiegokolwiek zamówienia do SMARTSGARMENT COMPANY wskazuje na akceptację tych warunków. Warunki te zastępują wszelkie późniejsze warunki zawarte w dowolnym zamówieniu, bez względu na to czy takie zasady lub warunki są podpisane przez SMARTSGARMENT COMPANY. SMARTSGARMENT COMPANY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na tej stronie i zmian dotyczących warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia odwiedzających i klientów

.
Prawa autorskie i uwaga dotycząca znaku towarowego


Ta strona jest w pełni własnością i jest zarządzana przez SMARTSGARMENT COMPANY i inne znaki wskazane na naszej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub innymi SMARTSGARMENT COMPANY w Stanach Zjednoczonych, Hong Kongu i innych krajach. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie, w tym teksty, projektowanie stron, logo, grafiki, ikony i obrazy, a także wybór, montaż i jego rozwiązania, są wyłączną własnością SMARTSGARMENT COMPANY. Wszystkie programy użyte na stronie są wyłączną własnością SMARTSGARMENT COMPANY lub firm dostarczających oprogramowanie. Użytkownik może korzystać z treści tej strony jedynie do celów handlowych na tej stronie lub złożenia zamówienia na tej stronie i do żadnych innych celów. Materiały z tej strony nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, publikowane, pobierane, wysyłane, przekazywane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody SMARTSGARMENT COMPANY. Wszystkie prawa wprost nie wyrażone tutaj są zastrzeżone. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie z materiałów znajdujących się na tej stronie może naruszać prawa autorskie, znaki handlowe i inne obowiązujące przepisy i mogą prowadzić do sankcji karnych i cywilnych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub znaki usługowe są własnością ich właścicieli. Stosowanie znaku towarowego SMARTSGARMENT COMPANY lub znaku usługowego, bez wyraźnej pisemnej zgody SMARTSGARMENT COMPANY jest zabronione.

 

Uwagi i ograniczenie odpowiedzialności do produktów sprzedawanych


Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, SMARTSGARMENT COMPANY wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dowolnego rodzaju w odniesieniu do produktów sprzedawanych na tej stronie, włączając lecz nie ograniczając się do gwarancji przydatności handlowej do określonego celu. Wyrażasz zgodę, że jedyna i wyłączna odpowiedzialność w stosunku do SMARTSGARMENT COMPANY wynikająca ze sprzedanych produktów na stronie SMARTSGARMENT COMPANY będzie ceną zamawianego produktu. W żadnym wypadku ani SMARTSGARMENT COMPANY, ani jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy lub inni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za szczególne, pośrednie, wtórne straty związane ze sprzedawanymi produktami.

 

Uwagi i ograniczenia odpowiedzialności co do witryn SMARTSGARMENT COMPANY


Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, strona SMARTSGARMENT COMPANY oraz materiały na niej dostarczane są przez SMARTSGARMENT COMPANY, która nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dowolnego rodzaju w odniesieniu do strony SMARTSGARMENT COMPANY, działalności, treści, informacji, materiałów lub zgodności z rokiem 2000. SMARTSGARMENT COMPANY wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dowolnego rodzaju w odniesieniu do witryny lub ich wykorzystania, w tym m.in. do sprzedaży i przydatności do określonego celu. Wyrażasz zgodę, że SMARTSGARMENT COMPANY, jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy lub inni przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku operacji, treści lub korzystania z witryny SMARTSGARMENT COMPANY. Zgadzasz się, że to ograniczenie odpowiedzialności ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie, wyrównawcze, specjalne, przypadkowe, karne i wtórne.

 

Polityka akceptacji zamówienia


Pokwitowanie elektroniczne lub inna forma potwierdzenia zamówienia nie oznacza naszej akceptacji zamówienia, ani też nie stanowi potwierdzenia naszej oferty sprzedaży. SMARTSGARMENT COMPANY zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie po otrzymaniu zamówienia do przyjęcia lub odrzucenia zamówienia bez podania przyczyny. SMARTSGARMENT COMPANY zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie po otrzymaniu zamówienia, bez uprzedniego powiadomienia, o dostarczenie mniejszej ilości zamówionego towaru. Możemy zażądać dodatkowych informacji lub weryfikacji przed zaakceptowaniem dowolnego zamówienia.

 

Podatki od sprzedaży i licencje

 


Dla wszystkich transakcji pomiędzy kalifornijską stroną i SMARTSGARMENT COMPANY USA, SMARTSGARMENT COMPANY automatycznie pobiera opłaty i odmawia zastosowania podatków od sprzedaży za zamówienia dostarczane na adresy w Kalifornii, chyba że dostarczono kopię licencji sprzedawcy i zweryfikowano ją przed złożeniem zamówienia. Każdy klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za podatki od sprzedaży, opłat celnych, lub innych podatków, w przypadku zamówień wysyłanych do dowolnego kraju.

 

Błędy typograficzne


SMARTSGARMENT COMPANY stara się być jak najbardziej dokładna. Jednak SMARTSGARMENT COMPANY nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści na tej stronie są dokładne, pełne, wiarygodne, aktualne i wolne od błędów. Jeśli produkt oferowany przez SMARTSGARMENT COMPANY jest niezgodny z opisem, jedynym rozwiązaniem jest, aby zwrócić go w nieużywanym stanie.

W przypadku gdy podana jest niewłaściwa cena produktu lub błędne informacje spowodowane błędem drukarskim lub kiedy wystąpił błąd w informacji o cenach lub produkcie, SMARTSGARMENT COMPANY ma prawo do odmowy lub anulowania zamówienia produktów, dla których podano niewłaściwą cenę. SMARTSGARMENT COMPANY ma prawo do odmowy lub anulowania takich zamówień bez względu na to czy zamówienie zostało potwierdzone i czy płatność została dokonana. Jeśli dokonałeś już zapłaty za zakup, a zamówienie zostanie anulowane, SMARTSGARMENT COMPANY niezwłocznie wyda pełny zwrot pieniędzy lub dokona wypłaty środków na Twoje konto.

 

Władza sądownicza


Zgadzasz się, że powództwo wniesione przeciwko SMARTSGARMENT COMPANY USA podlega prawu stanu Kalifornia bez względu na sprzeczność z zasadami prawa. Zgadzasz się, że powództwo wniesione przeciwko SMARTSGARMENT COMPANY Hong Kong jest regulowane przez prawo Hong Kongu bez względu na sprzeczność z zasadami prawa. Zgadzasz się, że jedynym sądem i miejscem dla wszelkich sporów wynikających z użytkowania lub zamówień złożonych na witrynie SMARTSGARMENT COMPANY będzie właściwy sąd w Hong Kongu.

 


Dzieci


SMARTSGARMENT COMPANY nie prowadzi sprzedaży produktów do nabycia przez dzieci. Prowadzimy sprzedaż produktów dla dzieci do zakupu przez osoby dorosłe. Jeśli nie masz 18 lat, możesz skorzystać z usług SMARTSGARMENT COMPANY tylko z udziałem jednego z rodziców lub opiekuna.

 

Najnowsze produkty więcej
W Sprzedaży
Nasza Cena:
$299.00
0 przedmiotów